top of page
Fizioterapi

Edisa Rizaj

Fizioterapist

Nga Fieri i Shqipërisë
Alumni praktikant i ABC

Arsimi

Universiteti i Mjekësisë, Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike në QSU “Nënë Tereza”

Programi Bachelor i Fizioterapisë: 2014 – 2017

Master Profesional në Fizioterapi: 2017 – 2018

Eksperiencë profesionale

Fizioterapist në Fondacionin Shëndetësor ABC: 2020- në vazhdim

Instruktor për: 

- Trajnimi i shpatullave të ngrira: 2021

- Trajnim për Sindromën Thoracic Outlet: 2021

- Trajnimi për ekzaminimin e gjurit: 2021

- Trajnim për dhimbjet e shpinës: 2021

- Bazat e Fizioterapisë: 2021

Programi i praktikës në ABC Health Foundation:  2019

Programi i Praktikës në Repartin e Pediatrisë QSUT: 2018

Trajnime dhe Pjesëmarrje

Vlerësimi dhe Trajtimi i Skoliozës: 2022

Terapia ndijore: 2021

Biomekanika e ecjes: 2021

Fizioterapia ortopedike e ekstremiteteve të sipërme dhe të poshtme: 2021

Metoda McKenzie / Diagnoza dhe terapia mekanike. Shpina e mesit Hyrje:  2020

Anatomia praktike 2019

Bazat e Fizioterapisë: 2018

bottom of page