top of page
Qëndra Shëndetsore ABC

Misioni

 • Ne i shërbejmë Krishtit duke praktikuar dhe mësuar kujdesin parësor të shkëlqyer shëndetësor të bazuar në vlerat biblike.

 • Ne i shërbejmë Krishtit duke praktikuar dhe trajnuar mbi Kujdesin Shëndetësor themeluar në kuptimin Parë.

A7C06581_edited.jpg

Vizioni

 • Ne parashikojmë shëndetin dhe mirëqenien e të gjithë njerëzve në Shqipëri.

 • Vizioni ynë është shëndeti dhe mirëqenia e të gjithë njerëzve në Shqipëri.

Fizioterapi
Vaksnim

Qëllimi

 • Ne ekzistojmë për të lavdëruar Zotin duke ofruar dhe mësuar kujdesin parësor shëndetësor për mirëqenien e të gjithë njerëzve në Shqipëri.

 • Ne ekzistojmë për të lavdëruar Perendinë duke dhënë dhe mësuar Kujdesin Shëndetësor Parësor për mirëqënien e të gjithë njerëzve në Shqipëri.

A7C06581_edited.jpg

Vlerat thelbësore

 • Christlikeness-Reflektojme Krishtin

 • Pajisja-Fuqizim

 • Dashuria-Dashuri

 • Puna ekipore-Bashkepunim

 • Dhembshuria-Dhembshuri

 • Integritet-Integritet

 • Respekt-Respekt

besim
bottom of page