top of page

Paketa e kujdesit për shtatzëninë

Mjeku që ekzaminon një grua shtatzënë

Kjo paketë synon të kujdeset për nevojat specifike të grave shtatzëna. 

Ai përfshin gjithashtu 5 vizita në rast sëmundjeje, një vizitë falas për Fizioterapi dhe 30% zbritje në vizitat pasuese dhe 10% zbritje për një vizitë te psikologu.

Programoni online. Është e lehtë, e shpejtë dhe e sigurt.

Pregnant Woman
bebe

Tremujori i parë

Vizita e parë përfshin:

 • Histori e plotë personale, familjare dhe shoqërore.

 • Ekzaminimi i plotë fizik.

 • PAP test dhe analiza e tremujorit të parë (TORCH etj) - me pagesë shtesë

Vizitat e mëposhtme mjekësore çdo 4 javë që përfshijnë:

 • Ekzaminimi fizik i gruas shtatzënë

 • Matja e shenjave vitale

 • Matja e FHR (rrahjet e zemrës së foshnjës)

 • Analiza e urinës

 • Monitorimi Eko i shtatzënisë (JO Morfologjik Eko)

 • Analizat e nevojshme (me pagesë shtesë)

bebe

Tremujori i dytë

Vizita mjekësore çdo 4 javë të cilat përfshijnë:

 • Ekzaminimi fizik i gruas shtatzënë

 • Matja e shenjave vitale

 • Matja e FHR dhe FU (fundus uteri)

 • Analiza e urinës

 •  Testet e nevojshme si: depistimi për diabetin gestacional (me pagesë shtesë)

bebe

Tremujori i tretë

Ekzaminimi mjekësor çdo 2 javë dhe çdo javë nga java e 36-të e lindjes:

 • Ekzaminimi fizik i gruas shtatzënë dhe matja e shenjave vitale

 • Matja e FHR dhe FU (fundus uteri)

 • Analiza e urinës

 • Konsultim për përgatitjen e lindjes, shenjat e lindjes dhe personin që do të ndihmojë

 • Konsultime për kujdesin pas lindjes, ushqyerjen me gji.

 • Analizat e nevojshme si: Gjak i plotë, Kultura e Streptokokut B (me pagesë shtesë)

 • Kopje e kartelës nga MF për mjekun obstetër që do të presë lindjen.

bottom of page