top of page

Postimi i COVID-19  

Analiza e të dhënave mjekësore
  • CBC

  • Pamje mikroskopike e trombociteve 

  • ESR

  • TSH

  • Konsultim mjekësor për të shpjeguar Laboratorin Results 

Programoni online. Është e lehtë, e shpejtë dhe e sigurt.

bottom of page