top of page

Paketa e Fizioterapisë

Trajtimi i shpatullave

Frozen Shoulder 10 vizita
(2 falas)

Vizita e parë.

 • Histori e plotë personale, familjare dhe shoqërore.

 • Vlerësimi i qëndrimit.

 • Vlerësimi i forcës së muskujve dhe lëvizshmërisë së shpatullës.

 • Testet ortopedike.

 • Përcaktimi i qëllimeve afatshkurtra dhe afatgjata të terapisë.

 • Këshilla për kujdesin e shpatullave në aktivitetet e jetës së përditshme.

 •  Udhëzim i një programi ushtrimesh sipas nevojave të pacientit.

Programoni online. Është e lehtë, e shpejtë dhe e sigurt.

Vizita e dytë.

Vizitat pasuese përfshijnë:

 • Rivlerësimi i gjendjes së pacientit.

 •  Dhënia e këshillave për të parandaluar ngurtësimin e shpatullave.

 • Rikontrollimi i programit të ushtrimeve dhe avancimi i ushtrimeve në bazë të situatës.

 • Terapia manuale u fokusua në fitimin e lëvizshmërisë së plotë dhe reduktimin e dhimbjes.

 • Dhënia e këshillave ergonomike që pacienti të jetë sa më i pavarur me kufizimin që ka.

Trajtimi pas goditjes në tru 15 vizita (në shtëpi)

Trajtimi ynë përfshin një konsultim të gjerë  dhe analizën e gjendjes së pacientëve të ndjekur me trajtime gjatë  15 vizitave të ardhshme.

Pacient me infermiere të kujdesit shëndetësor

Vizita për fëmijët me nevoja të veçanta (5 vizita)

Terapistët tanë fizikë ndihmojnë fëmijët me nevoja të veçanta gjatë 5 vizitave. 

bottom of page